Partners:
Platform gehandicaptenbeleid Heerde Stichting gehandicaptenbelangen Noordoost-Veluwe

Sponsor worden?

Gaarne willen wij dit grootste evenement blijven doorzetten. Hiervoor is natuurlijk geld nodig. Het is totaal onmogelijk deze dag te organiseren zonder sponsors. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om ons te helpen deze dag tot een feest te maken voor onze verstandelijk beperkte medemens.

U kunt dit doen door uw financiële bijdrage te storten op onze rekening:

Rabobank Heerde NL 54 RABO  0326 5070 00
t.n.v. Stichting Gehandicapten Belangen Noordoost Veluwe, o.v.v. gift Truckersdag

Wij bedanken de ondernemingen en instellingen door hen te vermelden in onze sponsorlijst. Wanneer u ons een digitale versie van een logo aanlevert en de eventueel bijbehorende link, gebruiken wij volgens”de sponsornormerig uw logo en gegevens via de publicatie middelen die beschreven staan in de “toelichting sponsor”.

Publicatiemiddelen die wij tot onze beschikking hebben, bestaan uit:
Vermelding van bedrijfsnaam / Logo in Schaapskooi.
Vermelding van logo op de fotopresentatie tijdens de avond.
Vermelding van logo op de lichtkrant van website (elke pagina).
Vermelding van logo op ingerichte pagina van website(met hyperlink).

Mogen wij op uw medewerking rekenen??

Bent u een onderneming of instelling en heeft u een bijdrage gedaan aan Truckersdag Heerde, mail uw logo + internetsite & contactgevens naar: truckersdag@sgnov.nl

© 2024 - gertruiter.nl